Verslo nuostatos ir sąlygos | Lempumanija
Levý banner
Pravý banner
MENIU


0 0,00
Iki nemokamo pristatymo dar 70 .
Kategorija

Verslo nuostatos ir sąlygos

Klauskite bet ko

Auksė

Padėsime Jums su pasirinkimu ir techninėmis problemomis.

8 5 239 2959(Pirmadienis - Penktadienis, 8:00 - 16:30)

Klauskite

Auksė

VERSLO NUOSTATOS IR SĄLYGOSDonoci s.r.o. įmonės,
registruotos Pražská 2532/4,
Blansko 678 01, Čekijos Respublikoje,
Įmonės kodas: 47539569
prekių pardavimui www.lempumanija.lt
internetinėje parduotuvėje
 

  1. ĮVADINĖS NUOSTATOS

 
1.1. Toliau išdėstyti Verslo Nuostatos ir Sąlygos (toliau - Verslo Nuostatos ir Sąlygos), kuriais vadovaujasi Donoci s.r.o. įmonė, registruota Pražská 2532/4, Blansko 678 01, įmonės kodas 47539569 (toliau - Pardavėjas) kartu su Civiliniu kodeksu (toliau - Civilinis kodeksas) apibrėžia bendras pardavimo sutartyje (toliau - Pardavimo sutartis), kuri pasirašoma internetinėje pardavėjo parduotuvėje tarp pardavėjo ir kitų asmenų (toliau - Pirkėjo), nurodytų, ar su ja susijusių asmenų teises ir įsipareigojimus. Internetinė parduotuvė yra valdoma Pardavėjo ir yra pasiekiama adresu www.lempumanija.lt (toliau - Puslapis), naudojantis Puslapio sąsaja (toliau - Internetinės parduotuvės sąsaja).
 
1.2. Su Verslo Nuostatų ir Sąlygų nuostatomis sutinkama Pardavimo sutartyje. Atskiri nutarimai Pardavimo sutartyje pridedami naudojantis Verslo Nuostatų ir Sąlygų priedais.
 
1.3. Verslo Nuostatų ir Sąlygų priedai yra neatskiriama Pardavimo Sutarties dalis. Pardavimo sutartis ir Verslo Nuostatos ir Sąlygos yra parašyti lietuvių kalba. Pardavimo sutartis gali būti sudaroma lietuvių kalba.
 
1.4. Verslo Nuostatos ir Sąlygos gali būti taisomi ar baigiami Pardavėjo. Ši nuostata nepaveiks ankstesnių Verslo Nuostatų ir Sąlygų versijų numatytų teisių ir prievolių.
 

  2. VARTOTOJO PASKYRA

 
2.1. Užsiregistravęs puslapyje, pirkėjas gali pasiekti savo vartotojo sąsają. Naudojantis šią vartotojo sąsaja (toliau - Vartotojo paskyra), pirkėjas gali užsisakyti prekių. Pirkėjas taip pat gali užsisakyti prekių be registracijos tiesiogiai naudojantis internetinės parduotuvės sąsaja.
 
2.2. Registruojantis puslapyje ir užsisakant prekių, pirkėjas įsipareigoja pateikti teisingus ir tikrus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja atnaujinti duomenis, nurodytus vartotojo paskyroje, jeigu jie pasikeis. Duomenis, kuriuos pirkėjas nurodo vartotojo paskyroje ir užsakant prekes, pardavėjas laiko teisingais.
 
2.3. Vartotojo paskyra yra apsaugota naudojant vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Pirkėjas įsipareigoja išlaikyti informacijos, reikalingos prisijungti prie vartotojo paskyros, konfidencialumą.
 
2.4. Pirkėjas neturi teisės leisti trečiosioms šalims prisijungti prie savo vartotojo paskyros.
 
2.5. Pardavėjas turi teisę panaikinti vartotojo paskyrą, ypač, jei pirkėjas nesinaudoja savo vartotojo paskyra ilgiau nei 30 dienų arba, kai pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus, numatytus pardavimo sutartyje (įskaitant Verslo Nuostatus ir Sąlygas).
 
2.6. Pirkėjas sutinka, kad vartotojo paskyra gali nebūti pasiekiama nuolat, ypač atsižvelgiant į reikalingą pardavėjo techninės ir programinės įrangos priežiūrą arba reikalingą trečiųjų šalių techninės ir programinės įrangos priežiūrą.


2.7. Pirkėjas turi teisę 2.8. punkte nurodytomis sąlygomis pardavėjo interneto svetainėje pridėti įsigytų prekių apžvalgą, apie kurią pardavėjui nupirkus prekę, jis informuojamas el. paštu.


2.8. Pirkėjas atsiliepimą gali pridėti per savo vartotojo paskyrą, kaip apibrėžta Sąlygų 2 straipsnyje, jei jau turi paskyrą arba ją susikūrė per nuorodą, esančią ankstesnėje pastraipoje pateiktame el. įvesdamas savo vardą, pavardę ir el. Pardavėjas informuoja pirkėją, kad pirkėjo asmens duomenis, kuriuos pirkėjas įvedė pridėdamas atsiliepimą, pardavėjas tvarko siekdamas įvykdyti pardavėjo teisinę pareigą užtikrinti, kad paskelbti atsiliepimai būtų iš vartotojų, kurie faktiškai naudojo ar įsigijo prekę, kol nes apžvalga skelbiama pardavėjo svetainėje. Pirkėjas turi teisę prašyti, kad pardavėjas nutrauktų pirkėjo asmens duomenų tvarkymą šiuo tikslu ir pardavėjas tokius prašymus įvykdys nedelsdamas, tačiau tokiu atveju pardavėjas pašalins pirkėjo pridėtą atsiliepimą savo interneto svetainėje. Pirkėjas tai pripažįsta.


2.9. Pardavėjas turi teisę ištrinti atsiliepimus, nesusijusius su pirkėjo iš pardavėjo įsigytomis prekėmis. Pardavėjas pasilieka teisę ištrinti atsiliepimus, kuriuose nevertinamas pats produktas, arba atsiliepimus, kuriuose yra vulgarių išsireiškimų, įžeidžiančio ir rasistinio turinio, politinių pažiūrų, nuorodų į kitas svetaines ar blogos moralės.

 

   3. PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 
3.1. Visa internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių pristatymo informacija yra pateikiama informaciniais tikslais ir pardavėjas neprivalo papildyti pardavimo sutarties parduodamomis prekėmis. Civilinio kodekso nuostatos negalioja.
 
3.2. Internetinės parduotuvės sąsajoje yra informacija apie prekes, įskaitant kiekvienos prekės kainą, ir prekės grąžinimo kaina, jei dėl prekės pobūdžio ji negali būti grąžinta įprastu būdu paštu. Šių prekių kainos nurodytus su PVM ir visais papildomais mokesčiais. Prekių kainos galioja tol, kol yra rodomos internetinės parduotuvės sąsajoje. Ši nuostata neapriboja pardavėjo teisės papildyti pardavimo sutartį atskirai sutartomis sąlygomis.
 
3.3. Internetinės parduotuvės sąsajoje taip pat yra informacija apie su prekių įpakavimu ir pristatymu susijusias išlaidas. Informacija apie su prekių įpakavimu ir pristatymu susijusias išlaidas, nurodoma internetinės parduotuvės sąsajoje, galioja tik tais atvejais, kai prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 

3.4. Tam, kad užsakytų prekių, pirkėjas užpildo internetinės parduotuvės sąsajoje esančią užsakymo formą. Užsakymo formoje nurodoma ši informacija:

 • užsakomos prekės (pirkėjas prideda užsakomas prekes į virtualų pirkinių krepšelį internetinės parduotuvės sąsajoje),
 • atsiskaitymo už įsigytas prekes būdas, informacija apie norimą įsigytų prekių pristatymo būdą ir
 • informacija apie su prekių (toliau - užsakymas) pristatymu susijusias išlaidas.
3.5. Prieš pateikiant užsakymą pardavėjui, pirkėjas turi teisę patikrinti ir pakeisti užsakyme pirkėjo nurodytus duomenis, atsižvelgiant į tikimybę, kad anksčiau pirkėjo nurodytuose duomenyse gali būti klaidų, kurias reikia ištaisyti. Pirkėjas pateikia užsakymą pardavėjui paspausdamas “Baigti užsakymą” mygtuką. Užsakyme nurodytus duomenis pardavėjas laiko teisingais. Pardavėjas, vos tik gavęs užsakymą, patvirtina šį faktą išsiųsdamas el. laišką pirkėjui el. paštu, išsaugotu pirkėjo vartotojo paskyroje ir nurodytu užsakyme (toliau - pirkėjo el. paštas).
 
3.6. Priklausomai nuo užsakymo pobūdžio (prekių kiekio, užsakymo vertės, numatomos pristatymo kainos), pardavėjas visada turi teisę pareikalauti pirkėjo papildomo užsakymo patvirtinimo (pavyzdžiui, rašytine forma arba telefonu).
 
3.7. Sutartiniai santykiai tarp pardavėjo ir pirkėjo atsiranda pristačius užsakytas prekes pirkėjo užsakyme nurodytu adresu.
 
3.8. Pirkėjas sutinka pardavimo sutarties įgyvendinimui naudotis nuotolinės komunikacijos priemonėmis. Išlaidos, kilusios pirkėjui naudojantis nuotolinės komunikacijos priemonėmis, siekiant įgyvendinti sutartį (interneto ryšio išlaidos, telefono skambučių išlaidos) yra padengiamos pirkėjo ir šios išlaidos nesiskiria nuo bazinės normos.
 

   4. PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS

 
4.1. Pardavėjo interneto svetainėje siūlomų prekių kaina nurodoma įskaitant pridėtinės vertės mokestį ir visus susijusius mokesčius.


4.2. Prekių kaina ir bet kokios su prekių pristatymu susijusios išlaidos, numatytos pardavimo sutartyje, gali būti apmokėtos pirkėjo pardavėjui šiais būdais:
 • banko pavedimu į pardavėjo banko sąskaitą IBAN: CZ5520100000002600287120, SWIFT: FIOBCZPPXXX, laikomą FIO Bank EUR įmonėje (toliau – „pardavėjo sąskaita“);
 • ne grynaisiais pinigais naudojantis internetine atsiskaitymo sistema;
 • kreditine kortele;
 • banko kortele pristatymo metu
  
4.3. Kartu su prekių kaina, pirkėjas taip pat įsipareigoja apmokėti pardavėjui iš anksto sutartas išlaidas, susijusias su prekių įpakavimu ir pristatymu. Jei specialiai nenumatyta kitaip, į užsakymo kainą taip pat įeina išlaidos, susijusios su prekių pristatymu.
 
4.4. Pirkėjas neprivalo pervesti pardavėjui užstato ar jokių panašių mokėjimų. Tai neturi įtakos nuostatams, išdėstytiems Verslo Nuostatų ir Sąlygų sutarties 4.6 punkte, apie įsipareigojimą atsiskaityti iš anksto.
 
4.5. Prekių kaina mokama per 7 dienas nuo užsakymo realizacijos.
 
4.6. Atsiskaitant ne grynaisiais pinigais, pirkėjas įsipareigoja nurodyti kintamą simbolį (kodą), gautą realizuojant užsakymą. Atsiskaitant ne grynaisiais pinigais, pirkėjo įsipareigojimas sumokėti užsakymo kainą yra laikomas įvykdytu tada, kai nurodyta pinigų suma yra pervesta į pardavėjo banko sąskaitą.
 
4.7. Tam tikrais atvejais, ypač kai pirkėjas nepateikia papildomo užsakymo patvirtinimo (3.6 punktas), pardavėjas turi teisę pareikalauti sumokėti pilną užsakymo kainą prieš išsiunčiant prekes pirkėjui. Civilinio kodekso nuostatos netaikomos.
 
4.8. Bet kokių pardavėjo suteikiamų nuolaidų prekių kainoms, pirkėjas negali derinti tarpusavyje.
 
4.9. Jei tai įprasta verslo santykiuose, ar numatyta bendrai galiojančių teisinių nuostatų, pardavėjas gali išduoti mokesčių dokumentą - sąskaitą, mokėjimams, pirkėjo atliktiems remiantis pardavimo sutartimi. Pardavėjas yra PVM (pridėtinės vertės mokesčio) mokėtojas. Mokesčių dokumentą - sąskaitą pardavėjas išrašys pirkėjui po atsiskaitymo už prekes, o sąskaita bus išsiųsta elektronine forma pirkėjo el. pašto adresu.
 
4.10. Galima paprašyti pakeisti sąskaitą, tik jei tai yra pakeitimas, susijęs su prekių pristatymu ar akivaizdžios klaidos originalioje sąskaitoje (pvz. rašybos klaida, neteisingai nurodytas prekių kiekis, ir pan.) taisymas. Tai galima padaryti tik trečią mėnesio, esančio po sąskaitos išdavimo datos, dieną. Vėliau pakeitimai negalimi.
 

4.11. Pardavėjas privalo pirkėjui išduoti mokesčių dokumentą.

 

   5. PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 
5.1. Pirkėjas sutinka, kad Civilinio kodekso nustatyta tvarka, negalima nutraukti pardavimo sutarties, sudarytos pristatyti prekes, kurios buvo modifikuotos pagal pirkėjo norus arba iš pardavimo sutarties, pagal kurią yra perkamos greitai gendančios prekės ir prekės, kurios pristatant buvo negrįžtamai sumaišytos su kitomis prekėmis, iš pardavimo sutarties, pagal kurią pristatomos prekės, kurios supakuotos užantspauduotoje pakuotėje, buvo pašalintos iš pakuotės ir negali būti grąžintos dėl higienos sumetimų ir iš pardavimo sutarties, sudarytos įsigyjant audio ar video įrašus arba kompiuterinę programinę įrangą, jei buvo pažeista originali prekės pakuotė.
 
5.2. Jei atvejis nėra paminėtas Verslo Nuostatų ir Sąlygų 5.1 punkte arba yra kitas atvejis, kai pardavimo sutarties nutraukti negalima, pirkėjas, remdamasis Civiliniu kodeksu, turi teisę nutraukti pardavimo sutartį per keturiolika (14) dienų nuo prekių gavimo. Jei pardavimo sutarties objektas yra kelių skirtingų tipų prekės ar skirtingų dalių pristatymas, šis laikotarpis prasideda nuo dienos, kai buvo gauta paskutinė prekė. Pardavimo sutarties nutraukimas turi būti atsiųstas pardavėjui per ankstesniame sakinyje nurodytą laikotarpį. Tam, kad nutrauktų sutartį, pirkėjas gali pasinaudoti pardavėjo internetine susisiekimo forma. Pirkėjas gali atsiųsti pardavimo sutarties nutraukimą registruotu pardavėjo adresu arba susisiekimo forma.


5.3. Be galimo sutarties atsisakymo pagal ankstesnės dalies sąlygas, pardavėjas suteikia pirkėjui, kuris yra vartotojo padėtį, teisę atsisakyti sutarties per 60 dienų nuo prekės gavimo, nenurodydamas priežasties, su sąlyga, kad toks pirkėjas grąžina pardavėjui prekę, kruopščiai supakuotą į originalią pakuotę su visais priedais ir visomis pakuotės sudedamosiomis dalimis, ir su sąlyga, kad prekė nebuvo naudota nekontroliuojamai dėl jų pobūdžio, savybių ir funkcionalumo, ir nėra prekės, pritaikytos pagal asmeninius pirkėjo poreikius arba aiškiai pritaikytos pirkėjo asmeniniams poreikiams.

 
5.4. Atsisakius pirkimo sutarties, pirkimo sutartis nutraukiama nuo pat pradžių. Prekės turi būti grąžintos pardavėjui per keturiolika (14) dienų nuo sutarties atsisakymo pateikimo pardavėjui dienos. Pirkėjui atsisakius pirkimo sutarties, pirkėjas padengia išlaidas, susijusias su prekių grąžinimu pardavėjui, net jei prekės dėl jų pobūdžio negali būti grąžintos įprastu pašto būdu. Pardavėjas NEPRIIMA prekių, grąžinamų jo adresu su atsiskaitymu GRYNAISIAIS PINIGAIS PRISTATYMO metu. Toks grąžinimas nebus priimtas ir bus grąžintas siuntėjui.
 
5.5. Tuo atveju, kai sutartis nutraukiama pagal Verslo Nuostatų ir Sąlygų 5.2 punktą, pardavėjas turi grąžinti iš pirkėjo atsiskaitant gautus pinigus per keturiolika (14) dienų nuo pirkėjo pardavimo sutarties nutraukimo pristatymo pardavėjui tokiu pačiu būdu, kokiu pirkėjas atsiskaitė su pardavėju. Pardavėjas taip pat turi teisę grąžinti pirkėjo atliktus atsiskaitymus pirkėjui grąžinant prekės arba, kitaip jei pirkėjas su tuo sutinka ir tai nesukuria papildomų išlaidų pirkėjui. Jei pirkėjas nutraukia pardavimo sutartį, pardavėjas nėra įpareigotas grąžinti gautų atsiskaitymų pirkėjui prieš gaunant grąžinamas prekes arba pirkėjui įrodžius, kad prekės buvo išsiųstos pardavėjui. Tuo atveju, jei už prekių kainą pirkėjas sumokėjo dovanų kuponu, pardavėjas dovanų kuponą grąžins. Jei dalis buvo sumokėta dovanų kuponu, pardavėjas grąžina pinigus iš dalies dovanų kuponu, tokiu santykiu, kokiu buvo sumokėta kaina.
 
5.6.Pardavėjas turi teisę vienašališkai pareikalauti žalos, padarytos prekėms, atlyginimo, neatsižvelgiant į pirkėjo reikalavimą grąžinti pardavimo kainą.
 
5.7. Pardavėjas pasilieka teisę nutraukti pardavimo sutartį šiais atvejais:
   a) Tuo atveju, kai pirkėjas bando nelegaliai nutraukti pardavimo sutartį ir tai seka negalėjimas susisiekti su pirkėju dėl tolesnių veiksmų;
   b) Tuo atveju, kai pirkėjo pretenzija apie prekes vertinama kaip nepagrįstas ir tai seka negalėjimas susisiekti su pirkėju dėl tolesnių veiksmų;
   c) Tuo atveju, kai pirkėjo pretenzija apie prekes vertinama kaip nepagrįstas ir pirkėjas praneša pardavėjui, kad daugiau nebėra susidomėjęs minėtomis prekėmis;
   d) Tuo atveju, kai pirkėjo pretenzija yra apie prekes, kai pardavėjas išsiuntė prekes pirkėjui nurodytu adresu, tačiau jis jų nepriėmė ir prekės buvo grąžintos pardavėjui;
   e) Visais kitais atvejais, kai pirkėjas išsiųs prekes pardavėjo nurodytu adresu be jokios informacijos ir negalint susisiekti su pirkėju.
 
Pardavėjas toliau pasilieka teisę atšaukti pirkėjo užsakymą, iki kol pirkėjas perima prekes. Tokiais atvejais, pardavėjas turi grąžinti pirkėjui visus jo atliktus atsiskaitymus, susijusius su užsakymu, be jokio atidėjimo, pervedant pinigus į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
 
5.8.Jei kartu su prekėmis pirkėjas gauna dovaną, dovanojimo sutartis tarp pardavėjo ir pirkėjo yra nutraukiama su sąlyga, kad jei pirkėjas nutraukia sutartį, dovanojimo sutartis praranda įgaliojimus ir pirkėjas privalo grąžinti dovanas pardavėjui kartu su užsakytomis prekėmis.
 
5.9. Elektros lemputės, kurios yra pristatomos kaip dovana arba visiškai nemokamai su įsigyjamais šviestuvai, yra reklaminės prekės. Joms negalioja garantija.
 
5.10. Pirkėjas - vartotojas turi teisę nutraukti pardavimo sutartį. Jei pirkėjas yra verslo savininkas ir užsakyme nurodė įmonės kodą arba PVM mokėtojo numerį, jis daugiau nebelaikomas vartotoju. Dėl šios priežasties, remiantis Civiliniu kodeksu, jam netaikoma pirkėjo teisė grąžinti prekes per 14 dienų nuo jų pristatymo.
 

   6. PREKIŲ TRANSPORTAVIMAS IR PRISTATYMAS

 
6.1. Jei dėl pristatymo būdo, pirkėjo iniciatyva susitariama atskiru prašymu, pirkėjas prisiima atsakomybę už visas papildomas išlaidas, susijusias su šiuo pristatymo būdu.
 
6.2. Jei pagal pardavimo sutartį pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes į užsakymo pirkėjo nurodytą vietą, pirkėjas įsipareigoja priimti pristatomas prekes.
 
6.3. Jei prekės turi būti pristatytos pakartotinai, arba kitokiu būdu, nei pirkėjas nurodė užsakyme dėl pirkėjo kaltės, pirkėjas įsipareigoja apmokėti išlaidas, susijusias su pakartotiniu pristatymu ir, atitinkamai, apmokėti išlaidas, susijusias su kitu pristatymo būdu.
 
6.4. Gavus vežėjo pristatytas prekes, pirkėjas įsipareigoja patikrinti prekių įpakavimo vientisumą ir nedelsiant informuoti vežėją apie bet kokius galimus defektus. Jei ant įpakavimo matomi neteisėti siuntos atidarymo ženklai, pirkėjas įsipareigoja nepriimti tokios siuntos iš vežėjo. Pirkėjas taip pat privalo patikrinti, ar jis gavo reikiamą prekių kiekį, paimdamas prekes iš vežėjo. Kilus nesutarimams, būtina kuo greičiau (ne vėliau kaip per 2 darbo dienas) susisiekti su mumis, kad galėtume pradėti spręsti bylą ir sėkmingai išspręsti visus neatitikimus.
 
6.5. Pateikęs užsakymą, klientas gaus nuorodą paketui stebėti. Tuo atveju, jei siunta atrodo kaip pristatyta, bet gavėjas jos negavo, gavėjas yra įpareigotas kuo skubiau informuoti siuntėją apie siuntą, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo vežėjo sekime nurodytos pristatymo datos.

6.6. Kitos su prekių transportavimu susijusių šalių teisės ir įsipareigojimai gali būti keičiami pardavėjo sukurtais specialiais pristatymo nuostatais, jei pardavėjas tokius sukuria.
 

   7. TEISĖS, SUSIJUSIOS SU DEFEKTUOTA VEIKLA

 
7.1. Sutartyje dalyvaujančių šalių teisės ir įsipareigojimai, susiję su defektuota prekių veikla, yra nustatomi remiantis aktualiais ir galiojančiais teisės aktais (šiuo atveju Civiliniu kodeksu).
 
7.2. Pardavėjas garantuoja pirkėjui, kad pristatymo metu prekės nėra defektuotos. Tai reiškia, kad pardavėjas garantuoja pirkėjui, kad pirkėjui priimant prekes:
 • prekės turi savybes, apie kurias šalys susitarė ir, jei nebuvo susitarta, prekės turi savybes, kurias nurodė pardavėjas arba gamintojas, arba savybes, kurių pirkėjas tikėjosi, atsižvelgiant į prekių pobūdį ir jų reklamą (vykdytą pardavėjo, gamintojo),
 • prekės yra tinkamos pardavėjo nurodytai paskirčiai arba paskirčiai, kuriai šio pobūdžio prekės dažniausiai yra naudojamos.
 • prekės atitinka kokybę ir dizainą, nurodytus pavyzdyje arba modelyje, jei kokybė ar dizainas buvo nurodyti atsižvelgiant į sutartą pavyzdį ar modelį,
 • prekių kiekis, suma ir svoris atitinka ir
 • prekės atitinka teisinius nuostatus.
7.3. Vartotojams skirtoms prekėms taikomas garantinis laikotarpis nuo 1 iki 5 metų (nuo 12 iki 60 mėnesių), kiekvienai atskirai prekei konkretus garantinis laikotarpis visada nurodomas prekės aprašyme. Juridinio asmens atveju garantinis laikotarpis yra 12 mėnesių visoms prekėms.

7.4 Verslo Nuostatų ir Sąlygų nuostatai, nurodyti 7.2 punkte negalioja prekėms, parduodamoms žemesne kaina dėl defekto, dėl kurio sutariama dėl žemesnės kainos, prekių nusidėvėjimui dėl įprasto jų naudojimo tuo atveju, kai panaudotų prekių defektas atitinka jų naudojimo lygį arba nusidėvėjimui, kurį prekės turėjo pirkėjui jas priimant, arba, jei tai nutinka dėl prekių pobūdžio.
 
7.5. Jei defektas nutinka per šešis mėnesius nuo prekių priėmimo, laikoma, kad prekės buvo defektuotas jas priimant. Pirkėjas gali pasinaudoti teisėmis, susijusiomis su defektuota veikla, kuri atsiranda vartojimo prekėse per 24 mėnesius nuo prekių priėmimo.
 
7.6. Pirkėjas pasinaudos teise į netinkamą įvykdymą, o esant poreikiui grąžinti prekę pardavėjui, pirkėjas grąžins pakuotę pardavėjo nurodytu adresu.
 
7.7. Tolimesnės šalių teisės ir įsipareigojimai, susiję su pardavėjo atsakomybe už defektus, gali būti reguliuojami pardavėjo grąžinimo nuostatais.
 
7.8. Atveju, kai pirkėjas pareikalauja grąžinti transportavimo išlaidas, pirkėjui priklauso transportavimo išlaidų grąžinimas, bet grąžinamas tik mažiausia pasiūlyta suma.

7.9. Pardavėjas informuoja pirkėją, kad prekės, kurioms pagaminti naudojami cheminiai klijai arba kiti junginiai, išpakavus gali turėti kvapą. Prekės nėra chemiškai ar fiziškai žalingos, kvapas išnyksta po trumpo laiko. Taigi, tokios prekės negali būti laikomos defektuotomis.

7.10. Pardavėjas įspėja pirkėją, kad realios prekių spalvos gali šiek tiek skirtis nuo nuotraukose pateiktų spalvų priklausomai nuo Jūsų monitoriaus/telefono nustatymų ir tipo. Tikros gaminių spalvos nurodytos šių prekių aprašyme.
 

   8. KITOS SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 
8.1. Pirkėjas perima prekių nuosavybės teisę tuo momentu, kai pirkėjas sumoka pilną pardavimo kainą ir perima prekes.
 
8.2. Pirkėjo atžvilgiu, pardavėjas nėra apribotas jokių elgesio kodeksų, tai numatoma Civiliniame kodekse.
 
8.3. Vartotojų skundai pateikiami pardavėjui naudojantis susisiekimo forma. Pardavėjas išsiunčia pranešimą apie pirkėjo skundo nagrinėjimą pirkėjui, jo nurodytu el. paštu.
 
8.4. Jeigu pirkėjas pagal galiojančius teisės aktus yra vartotojas, o vartojimo ginčas kyla tarp įmonės Donoci s.r.o. o pirkėjas, kurio nepavyksta išspręsti susitarimu, pirkėjas pripažįsta, kad turi teisę pateikti pasiūlymą dėl tokio ginčo sprendimo ne teisme. Už neteisminį vartotojų ginčų, kylančių iš pirkimo sutarties, sprendimą yra atsakinga Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kurios buveinė yra Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, svetainė: https://www.vvtat.lt. Ginčų sprendimo internetu platforma, esanti adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr, gali būti naudojama sprendžiant pardavėjo ir pirkėjo ginčus, kylančius iš pirkimo sutarties.
 
8.5. Europos vartotojų centras Lietuvoje, kurio buveinė yra Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, svetainė: https://www.ecc.lt yra kontaktinis asmuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamentą Nr. 524/ 2013 m. gegužės 21 d. dėl vartotojų ginčų sprendimo internetu ir iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) Nr. 2006/2004 ir Direktyvą 2009/22/ES (Reglamentas dėl vartotojų ginčų sprendimo internetu).
 
8.6. Pardavėjas turi teisę parduoti prekes pagal prekybos licenciją. Prekybos kontrolę savo veiklos ribose vykdo atitinkama Prekybos licencijavimo tarnyba. Asmens duomenų apsaugos priežiūrą atlieka Asmens duomenų apsaugos tarnyba. „Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba“ atlieka ribotą vartotojų teisių apsaugos įstatymo su pakeitimais laikymosi priežiūrą.
 
8.7. Pirkėjas prisiima riziką, susijusią su pasikeitusiomis aplinkybėmis, nustatytą Civiliniame kodekse.
 
8.8. Asmens duomenų apsauga atliekama remiantis aktualiais teisės aktais, ypač Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr. 2016/679 ir privatumo nuostatais, nurodytais puslapyje.

   9. PRISTATYMAS

 
9.1. Galimas pristatymas pirkėjo el. paštu.
 

   10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 
10.1. Jei santykiuose, nustatytuose pardavimo sutarties, dalyvauja tarptautinis (užsienio) elementas, šalys sutinka, kad santykiai būtų reguliuojami Čekijos įstatymais. Tai nepaveiks vartotojo teisių, nustatytų visuotinai galiojančiomis teisinėmis normomis.
 
10.2. Jei bet kokios Verslo Nuostatų ir Sąlygų nuostatos yra negaliojančios ar neveiksmingos, arba, jei jos tampa negaliojančiomis ar neveiksniomis, vietoj negaliojančios nuostatos remiamasi nuostata, kuri yra arčiausia negaliojančiai nuostatai savo reikšme. Nuostatos negaliojimas ar neveiksnumas neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui ir efektyvumui.
 
10.3. Pardavimo sutartis, įskaitant Verslo Nuostatus ir Sąlygas, yra archyvuojama pardavėjo elektronine forma ir yra nepasiekiama.
 
10.4. Į Verslo Nuostatus ir Sąlygas taip pat įtraukta internetinė pirkimo sutarties atsisakymo forma.
 

10.5. Pardavėjo kontaktinė informacija: pristatymo adresas: Pražská 2532/4, Blansko 678 01, telefonas 8 5 239 2959.


Pasirašyta Blanske 2023 m. Lapkričio 20 d.

Autor článku:

Auksė
Auksė Vadovė

Aukse yra ne tik klientų aptarnavimo specialistė, bet ir LED apšvietimo gerbėja. Savo straipsniuose ji patars, kaip sumažinti elektros energiją arba kaip teisingai pasirinkti lemputę. Ji taip pat duos daug naudingų patarimų apie tai, kaip puikiai apšviesti jūsų namus ar sodą.

Banner patička

Copyright © 1993 – 2024 Donoci®. Visos teisės saugomos. Informacija apie asmens duomenų apdorojimą. i